dinerki

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. teokrasi.

İngilizcesi:
theocracy
« Sözlük Dizinine Dön