dindarlık

« Sözlük Dizinine Dön

Bir dinin inanç ve uygulamalarının bireyler tarafından benimsenme biçim ve düzeyi. Bireylerin kabul ettikleri dini inanç ve uygulamaları, hayatlarına aktarma konusundaki hassasiyet. Dinini ve dini vazifelerini ciddiye alma ve elden geldiğince yerine getirme tutumu.

İngilizcesi:
religiosity
« Sözlük Dizinine Dön