ex-ante

« Sözlük Dizinine Dön

Planlanan; arzu edilen; gerçekleştirilmesi istenen bir olgu ya da olayın gerçekleşmeden önceki durumu. Yapılması düşünülen.

İngilizcesi:
ex ante
« Sözlük Dizinine Dön