demokrasi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Halk idaresi. Halkın kendi kendini yönetimi. Toplumsal bağlayıcılığı olan kararların, o kararlara uyması beklenen ya da zorlanan kişilerin iradesini yansıtacak biçimde oluşturulduğu yönetim tarzı. 2. Yetişkin tüm vatandaşların kendi hayatlarını etkileyecek karar süreçlerine eşit söz hakkı ile katıldıkları yönetim tarzı. Halkın, yönetimle ilgili kararları, halkoylaması yoluyla bizzat belirlemesine doğrudan demokrasi, seçtiği temsilciler yoluyla belirlemesine de temsili demokrasi denir. bkz. otokrasi, oligarşi, monarşi, aristokrasi.

İngilizcesi:
democracy
« Sözlük Dizinine Dön