psikoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Ruhbilim. İnsan davranışlarının ruhsal kökenlerini, çeşitli davranış kalıpları arasındaki çok yönlü ilişki ve bağlantıları inceleyen disiplin. İnsanın ruhsal yapısı, özellikleri ve ruhsal yapıda meydana gelen değişimlerin davranışlara yansıma biçimleriyle ilgili araştırma, inceleme ve çözümlemeler yapmayı konu edinen bilim dalı. İlk dönemlerde “aklın bilimi” olarak tanımlanan psikoloji; sonraları aklın doğası konusundaki felsefi sorunları ilgi alanının dışında bırakacak biçimde düşünmeyi de bir davranış çeşidi olarak kabul eden bir “davranış bilimi” olarak tanımlanmaya başlanmıştır.

İngilizcesi:
psychology
« Sözlük Dizinine Dön