İSLAM DÜNYASINDA ALTERNATİF DÜZEN TALEPLERİ (Mısır, Pakistan, Fas, K.Irak, Tunus, Lübnan, Malezya)
Yayıncı:
Category:

Kitabın konusu; İslam Ülkelerindeki alternatif sistem arayışlarıdır. Bu alternatif sistem arayışının genel ismi, kitabın sunuşunda dini hareketler olarak”İslamın özüne dönme hareketleri” olarak ifade edilmekte ve “çok merkezli bir İslami uyanış” olarak sürekliliğine de işaret edilmektedir. Esasen, genel olarak bakıldığında, Osmanlı İmparatorluğunun dağılmasından sonra bu hareketler gelişmiştir ve 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha örgütlü hale gelmiştir.

Bu kitapta başlıca yedi İslami hareket yedi ülke odaklı şekilde incelenmektedir, ancak bazılarının ülke sınırlarını aştığına da işaret edilmektedir ki, zaten öyledir; Cemaat-i İslami ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı hareketleri buna örnektir. Bu yedi  ülke başlıkta, kitap isminde zikredilmiştir. Hareketler ise; Müslüman Kardeşler, Cemaat-i İslami, Fas, Adalet ve Kalkınma Partisi ve İslami Yapılanma, Kürdistan Cemaat-i İslami, Tunus En-Nahda Hareketi, Lübnan Hizbullah, Malezya’da İslami Hareketler ve Malezya Müslüman Gençlik Teşkilatı. Her başlık ayrı bir yazar tarafından yazılmıştır, yazarlar genelde İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde Din Sosyolojisi çalışan genç akademisyenlerdir, ikisi farklı alandadır. Bu hareketlerin doğuşu, liderliği, ana ilkeleri ve serüveni detaylı şekilde ortaya konulmaktadır. Bu çok köklü hareketlerin toplu olarak bir arada okuyucuya sunulması önemlidir. İslam dünyasında burada ele alınanlar dışında da hareket ve gelişmelerin olduğu muhakkaktır. Genel olarak İslami Kesimlerin veya siyasi-ideolojik isimlendirilmesi ile, İslamcıların siyaset tarzlarının, başarı veya başarısızlıklarının çok tartışıldığı çağımızda bu çalışmayı çok faydalı ve anlamlı görmek gerekir.