YAŞAMIN METAFİZİĞİ
Category:

Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi  V.  Metin Demir,  Hegel’de doğa, tarih ve alışkanlık alt başlığını taşıyan eseri,  ünlü filozofun doğumunun 250 inci yılı münasebetiyle kaleme almış. Yazarın kendi tanımıyla ülkemizde çok tanınan ama en az bilinen Hegel’e artan ilginin bir sonucu olduğu kadar yetersiz literatüre katkı iddiası da taşıyan kitap, filozofun metafizik, doğa felsefesi, ikinci doğa olarak alışkanlık konularındaki düşüncelerini irdeliyor. Küre yayınları, 1 inci baskı, karton kapak, Aralık 2020, 382 sayfa.

Fizik ve Felsefe
Category:
20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden Werner Heisenberg’in ufuk açıcı eseri Fizik ve Felsefe, modern fizikte yaşanan devrimi felsefi arka planıyla birlikte sunuyor. Meşhur Gifford seminerlerinden oluşan kitap (1958) kısa sürede bilim felsefesi literatürünün klasikleri arasındaki yerini aldı ve uluslararası ölçekte geniş bir okur kitlesine ulaştı. Modern fizikte yaşanan devrimi anlaşılır ve veciz bir üslupla özetleyen bu metinler, üzerinden yarım yüzyıl geçmesine rağmen özgünlüğünden ve kışkırtıcılığından bir şey kaybetmediği gibi, 1932 Nobel Fizik Ödülü’nün sahibi Heisenberg’in…

Werner Heisenberg (1901-1976), fizik ve matematik meraklıları dışında ülkemizde çok tanınan bir isim olmamakla birlikte kuantum fiziğinin en önemli teorisyenlerinin başında gelmektedir, 1932 yılında fizik alanında Nobel kazanmıştır. İlk defa bir eserini dilimizde okuma imkanına sahip olmak büyük bir mutluluk. Kitap, yazarın görelilik teorisi, kuantum teorisi ve madde, modern fiziğin insan düşüncesinin gelişimine olan etkileri gibi konularda 11 başlık altındaki makalelerinden oluşuyor. Eseri İshak Arşlan dilimize çevirmiş. Küre Yayınları, Birinci basım, Kasım 2020,142 sayfa.

Varlık ve Zaman
Category:
20. yüzyılın en önemli, hem felsefesi hem politik tercihleriyle halen en fazla tartışılan düşünürlerinden biri olan Heidegger ontoloji, metafizik, mantık, dil, fenomenoloji, tarih, sanat ve teknoloji alanlarıyla ilgilenen ve bu alanlarda çalışmalar yapanların uğramadan geçemeyeceği bir duraktır. Başyapıtı olarak bilinen Varlık ve Zaman, düşünürün tüm felsefi serüveni boyunca meşgul olduğu temel problemi ortaya koyması ve onu açımlama tarzıyla sonraki eserlerinin genel karakterini belirlemesi açısından biricikliğini korumaktadır. Şüphesiz “varlığın anlamına ilişkin soru”ya önemli açılımlar getiren bu…

Martin Heidegger’in üzerinde en çok çalışılmış, defalarca şerhedilmiş, hala aynı ilgi ve hararetle okunup tartışılmaya devam eden başyapıtı Varlık ve Zaman bu defa Marmara Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Erdal Yılmaz tarafından ele alınmış. 27 başlığı kapsayan ders anlatımları ve okuma gurubunda cereyan eden tartışmalar da içeriğe dahil edilmiş. Böylece dinamik uslubu ile felsefeyle ilgilenen herkesin okumaktan mutluluk duyacağı bir kitap ortaya çıkmış. Küre Yayınları, Aralık 2020,555 sayfa.