Detaylı ve karmaşık tanımlamanın yerine, kolay anlaşılabilir ve içerdiği unsurların her birinin bilinen karşılığı olan tanım.

İngilizcesi:
explicit definition