Artı değer. 1. Bir ürünün toplam değerinin, o ürünün üretimini gerçekleştiren işçilere ödenmeyen bölümü. 2. Marksist teoride değerin, asıl sahibi olan emekçiye verilmeyen kısmı; üretimin değerinin emeğe geri ödenmeyen kısmı.

İngilizcesi:
surplus value