Yerleşik bir örgütlenmeye sahip olmayan, geçimini avlanma ve yenilebilir yabani bitkileri toplama yoluyla sağlayan toplum modeli.

İngilizcesi:
hunter and food-gathering society