Kelime, cümle veya kurumların, içinde yer aldıkları düzlemdeki diğer unsurlarla olan ilişkilerine bakılmaksızın, yalın olarak bir anlam ifade etmeyeceklerini ile süren yaklaşım.

İngilizcesi:
contextualism