cebriye

« Sözlük Dizinine Dön

Kaza ve kaderle ilgili tartışmalar sonunda ortaya çıkan ve insanın özgür iradesinin bulunmadığını, kaderin, Allah’ın insanın yapabileceği ve yapamayacağı şeyleri belirlemesi anlamına geldiğini, bu sebeple, insanın eylemlerinin kendisine nispet edilmesinin mecazi bir anlam taşıdığını ileri süren ekol. Felsefe ve düşünce tarihinin en tartışmalı konularından birisi olan kader konusundaki uç yaklaşımlardan birisini temsil eden Cebriyeye göre “kader karşısında insan, rüzgar önündeki yaprak gibidir,” olup bitenler üzerinde insan iradesinin belirleyici bir rolü yoktur. bkz. Kaderiye.

İngilizcesi:
absolute fatalism
« Sözlük Dizinine Dön