Bir devletin, başka bir devletin sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarının alacaklarını alamamaları durumunda, onların maddi çıkarlarını korumak veya kendi ülkesinde yaşayan başka uyruklu insanların kamu borçlarını tahsil etmek amacıyla, hukuken diğer bir ülkeye müdahale hakkının olmadığını ileri süren doktrin. (L.M. Drago)

İngilizcesi:
Drago doctrine