Belirli koşullar altında belirli sonuçların ortaya çıkmasını zorunlu görme. bkz. determinizm, tahmin edilebilirlik determinizmi.

İngilizcesi:
regularity determinism