Aile içi şiddet. Aile içinde güç eşitsizliği sonucu daha çok kadın ve çocukların zarar görmesiyle sonuçlanan şiddet uygulamaları. bkz. şiddet.

İngilizcesi:
domestic violence