İnsan genlerinin bireylere, kültürü dönüştürme kapasite ve güdüsü sağlaması ve kültürün gen havuzunun nesilden nesile aktarımına rehberlik etmesi.

İngilizcesi:
gene-culture coevolution