Gözlemcinin sahip olduğu, sosyal, siyasal veya kültürel önyargılardan dolayı gözlemlediği olay, durum veya ilişkiyi bilinçli olmadan yahut bilinçli olarak farklı algılaması, kaydetmesi veya nakletmesi. bkz. görüşmeci yanlılığı.

İngilizcesi:
observer bias