iktidar seçkinleri

« Sözlük Dizinine Dön

İktidar elitleri. Bir toplumun nabzını elinde tutan, sosyal kökenleri, çıkarları ve dünya görüşleri bakımından aralarında sıkı bir ilişki bulunan siyasal, ekonomik ve askeri liderler; toplumsal süreçlerin yönünün belirlenmesinde etkili ve yetkili çevreler. (C.W. Mills)

« Sözlük Dizinine Dön