iktisadi devlet teşekkülleri

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. kamu iktisadi teşebbüsleri.

İngilizcesi:
public/state economic enterprises
« Sözlük Dizinine Dön