Bilginin, kurumların ve görüşlerin kazanılmayıp üretildiğini, nesnelerin insan zihni tarafından pasif bir biçimde algılanan zihinden bağımsız varlıklar değil, ancak insan zihni tarafından inşa edilen kavramlarla algılanabilen varlıklar olduklarını savunan yaklaşım.

İngilizcesi:
constructivism