Irk farklılıklarının sosyal kurumların oluşumu ve kurumsallaşmasındaki yeri ve rolünü inceleyen bilim dalı.

İngilizcesi:
sociology of race