Bir topluluğun ortak özelliği olmamasına rağmen, o topluluğa ait bazı bireylerin olumlu veya olumsuz bazı özelliklerinin grubun ortak özelliği biçiminde genellenmesi.

İngilizcesi:
fallacy of exception