izomorfizm

« Sözlük Dizinine Dön

Eşbiçimcilik. İki nesne kümesi yahut nesnelerle kavramlar arasında, birebir eşleşmeyi mümkün kılacak biçimde var olan denklik.

« Sözlük Dizinine Dön