müzik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Duygu ve görüşlerin ses eşliğinde ifade edilmesi. 2. Resim, heykel, mimari vb. güzel sanatlardan biri. 3. Şiir ve şiirimsi manzum ifadelerin notalara dökülmesi, düzenlenmesi, bestelenmesi, seslendirilmesi ve yorumlanması sanatı.

İngilizcesi:
music
« Sözlük Dizinine Dön