Sebep. Bir başka şeye yol açan, bir başka şeyde değişme meydana getiren, onu değiştiren veya dönüştüren. Meydana getiren, ortaya çıkaran, doğuran, yol açan etmen.

İngilizcesi:
cause