tamamlayıcı mallar

« Sözlük Dizinine Dön

İhtiyaçların tam anlamıyla karşılanabilmesi için birbirini tamamlayan, ihtiyacın değişik yönlerini karşılayarak tatmin olma sürecinin gerçekleştirilmesinde birlikte kullanılan ve birbirini bütünleyici işlev gören mallar. bkz. ikame mallar.

İngilizcesi:
complementary goods
« Sözlük Dizinine Dön