yoksulluğun kadınlaşması

« Sözlük Dizinine Dön

Başta eğitim ve iş olanaklarına erişimdeki cinsiyet eşitsizliği olmak üzere, kadınlar aleyhine oluşan sosyal ve siyasal düzenlemeler ile kültürel değerler yoluyla yoksulluğun kadınlar arasında yoğunlaşması, toplumun yoksul kesimleri arasında kadın oranının görece daha yüksek olması.

« Sözlük Dizinine Dön