Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarına giren konu ve işleri düzenlemek amacıyla anayasa, yasa ve tüzüklere aykırı olmamak kaydıyla hazırladıkları hukuki ve idari bağlayıcılığı olan metinler.