açık uçlu soru

« Sözlük Dizinine Dön

Cevap alanı sınırlanmamış, aralarından bir veya birkaçını seçme zorunluluğu olan seçenekler sunmayan, cevaplayacak kişiye istediği cevabı verme imkânı tanıyan soru.

İngilizcesi:
open - ended question
« Sözlük Dizinine Dön