benlik ülküsü

« Sözlük Dizinine Dön

Benlik ideali. Bireylerin, kişiliklerinin gelişme dönemlerinde örnek aldıkları, hayran oldukları bir kişilikle özdeşleşme çabası. bkz. yansılama.

İngilizcesi:
ego ideal
« Sözlük Dizinine Dön