beyazlık çalışmaları

« Sözlük Dizinine Dön

Bir kültürün içindeki farklı toplumsal gruplara dönük ayrımcılığı, genelde yapıldığı gibi azınlıkların dışlandığı özellikler üzerinden değil, egemen olanın sahip olduğu ve olağan görülen avantajlar üzerinden ortaya koymaya çalışan disiplinlerarası çalışmalar. Ayrımcılığın oluşumunu ortaya koymaya çalışan bu yöntemin, ilk olarak Amerika’da beyaz olmanın sağladığı avantajlar üzerinden beyazlar lehine kurulan toplumsal ayrımcılığın incelenmesiyle başladığı için ‘beyazlık araştırmaları’ adını almış olmasına rağmen, bir şekilde ayrımcılığın olduğu her toplumsal ortamın egemen kesimlerinin avantajlılık durumuna odaklanarak yapılması mümkündür.

İngilizcesi:
whiteness studies
« Sözlük Dizinine Dön