bilgibilimsel ikicilik

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. epistemolojik düalizm.

İngilizcesi:
epistemological dualism
« Sözlük Dizinine Dön