Bonapartizm

« Sözlük Dizinine Dön

1. Meşruluğunu örgütlenmemiş toplumsal kesimlerden, örneğin köylülerden aldığını iddia ederek, örgütlü sosyal sınıf ve baskı gruplarından görece bağımsız bir politika izleyen, çoğunlukla geçici nitelikteki yönetim biçimi. 2. Sınıflar yahut partiler üstü bir görüntü altında belli bir sınıfın çıkarını gözeten diktatörlük yönetimi. 3. Marksist devrim stratejisinde, ordunun da yardımıyla sosyalist parti tarafından kapitalist rejimin ortadan kaldırılmasıyla, iktidarın proletaryaya fiilen devredilmesi arasındaki dönem. (V.I. Lenin)

İngilizcesi:
Bonapartism
« Sözlük Dizinine Dön