büyükelçi

« Sözlük Dizinine Dön

Görevli bulunduğu yabancı ülke nezdinde, kendisini belirli görevleri yerine getirmek için görevlendirerek bu ülkeye gönderen devlet başkanı ya da siyasi otorite adına görmeye bütünüyle yetkilendirilmiş, diplomatik hiyerarşide en yüksek rütbeli elçi.

İngilizcesi:
ambassador
« Sözlük Dizinine Dön