cihad

« Sözlük Dizinine Dön

1. Mücadele, uğraş, gayret. 2. Maddi ve manevi tüm imkânlarını kullanarak Allah yolunda mücadele etmek; iyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için çalışmak. 3. İslâmî terminolojide, dinin “iyiliği emretme, kötülükten sakındırma” şeklindeki temel ilkesini bireysel ve toplumsal hayata hakim kılmak için çalışmak, gerekirse düşmanla savaşmak. İyiliğe yönelme ve kötülükten kaçınma bağlamında insanın kendi nefsiyle mücadelesine büyük cihad; düşmanlarla mücadele etmeye ise küçük cihad adı verilmektedir.

İngilizcesi:
jihad
« Sözlük Dizinine Dön