ciro

« Sözlük Dizinine Dön

1. Satış hasılatı. Bir firmanın ürettiği malların satış ve pazarlamasından elde edilen hasılat. 2. Emre yazılı kıymetli evraktan doğan hakları bir başkasına devretmek, rehnetmek, veya bu hakların tahsilini sağlamak amacıyla senet hamilinin yazıp imzaladığı irade beyanı.

İngilizcesi:
endorsment/revenue
« Sözlük Dizinine Dön