çubuk grafik

« Sözlük Dizinine Dön

Nominal, sırasal ya da gruplanmış verilerin yatay veya dikey eksene göre büyüklüklerini çubuk biçiminde karşılaştıran grafik. bkz. pasta grafik.

İngilizcesi:
bar chart
« Sözlük Dizinine Dön