çürütme

« Sözlük Dizinine Dön

Bir önermenin ileri sürdüğü iddianın, tersini ortaya koyan kanıtlar ileri sürerek veya o önermeyi destekleyici hiçbir kanıtın ileri sürülemeyeceğini göstererek geçersizliğini ispatlama. bkz. ispatlama.

İngilizcesi:
refutation
« Sözlük Dizinine Dön