değerden bağımsızlık

« Sözlük Dizinine Dön

Bir tutumun, bir ifadenin veya yargının iyi-kötü, güzel-çirkin, yararlı-yararsız gibi olumlu veya olumsuz içerik taşımaması; değer yüklü olmaması durumu. bkz. pozitif bilim, normatif bilim.

İngilizcesi:
value free
« Sözlük Dizinine Dön