dilbilimsel felsefe

« Sözlük Dizinine Dön

Felsefenin temel sorunlarının, ancak o sorunların formüle edildiği dilin, farklı gündelik, bilimsel veya sanatsal kullanım biçimlerinin ve imkanlarının araştırılmasıyla çözülebileceğini savunan yaklaşım.

İngilizcesi:
linguistic philosophy
« Sözlük Dizinine Dön