diplomatik pazarlık

« Sözlük Dizinine Dön

Devletler arası ilişkilerde bir devlet ya da devletler grubunun diğerlerinin politika veya faaliyetlerini yönlendirmek, etkilemek yahut değiştirmek amacına yönelik olarak ikna etme, ödül teklifi, tehdit etme veya vaatte bulunma gibi teknikler kullanarak girişimde bulunması ve bu amaçla yapılan pazarlık. Diplomatik pazarlığın başlaması, ancak iki tarafın da kuvvet kullanımından ziyade müzakere yoluyla amaçlarına ulaşabileceklerine dair bir ortak inanca sahip olmalarıyla mümkündür.

İngilizcesi:
diplomatic bargaining
« Sözlük Dizinine Dön