dıştan evlenme

« Sözlük Dizinine Dön

Eksogami. Belirli özelliklere göre bir bütünlük oluşturan bir toplumsal alt grubun içinde yer alan bireylerin birbirleriyle evlenmelerini yasaklayan evlilik düzeni.

İngilizcesi:
exogamy
« Sözlük Dizinine Dön