diyagram

« Sözlük Dizinine Dön

Rakamsal verilere dayalı, matematiksel ya da istatistiksel teknikler yardımıyla elde edilen araştırma sonuçlarının nokta, çizgi, sütun veya alan gibi geometrik şekillerde resmedildiği grafik.

İngilizcesi:
diagram
« Sözlük Dizinine Dön