dominyon

« Sözlük Dizinine Dön

Kendi kendini yöneten, bağımsız, fakat ana ülke (İngiltere) ile bazı bağları sürdüren Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi İngiliz Milletler Topluluğu üyesi devletlerin her biri.

İngilizcesi:
dominion
« Sözlük Dizinine Dön