duyumculuk

« Sözlük Dizinine Dön

Sağlıklı ve güvenilir bilginin ancak duyu organları ile elde edilen veya bunlara dayalı olarak geliştirilen türev bilgiler olduğunu savunan epistemolojik yaklaşım. bkz. deneycilik, akılcılık.

İngilizcesi:
sensualism
« Sözlük Dizinine Dön