eş-ürün eğrisi

« Sözlük Dizinine Dön

Üzerindeki her noktada aynı çıktı düzeyini temsil eden farklı faktör bileşenlerinin geometrik yeri. Eş-ürün eğrilerinin 3 özelliği vardır: 1. Birbirlerini kesmezler, 2. Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek çıktı düzeyini temsil ederler, 3. Orijine göre dışbükey (konveks)’dirler. Eş-ürün eğrisinin şekli ve ona bağlı olarak eğimi üretim faktörleri arasındaki ikame edilebilirlik düzeyini gösterir. Leontief (L şeklinde, dirsekli, ikame esnekliği sıfır), Cobb-Douglas (ikizkenar hiperbol şeklinde, ikame esnekliği 1), ve doğrusal eş-ürün eğrileri (ikame esnekliği sonsuz) üç özel durumu temsil etmektedir. bkz. ikame esnekliği.

İngilizcesi:
isoquant
« Sözlük Dizinine Dön