etik davranış

« Sözlük Dizinine Dön

Ahlâk kuralları kadar genellik ve kesinlik taşımayan, uygun olup olmadığı, faaliyet alanlarına göre farklılaşabilen davranışlar. bkz. ahlâkî davranış, iş ahlakı.

İngilizcesi:
ethical behaviour
« Sözlük Dizinine Dön