faktör analizi

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. faktör çözümlemesi.

İngilizcesi:
factor analysis
« Sözlük Dizinine Dön