faktör donanımı teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. Heckscher-Ohlin teoremi.

İngilizcesi:
factor endowment theory
« Sözlük Dizinine Dön