feminist etik

« Sözlük Dizinine Dön

Kadın bakış açısının ve kadın değerlerinin eşitlik, adalet, hakkaniyet gibi temel ahlâkî kategorilerin yeniden yorumlanmasında kullanılabileceğini savunan ahlâkî yaklaşım.

İngilizcesi:
feminist ethics
« Sözlük Dizinine Dön